Kårhistoria

Sahlgrenska akademins studentkår bildades 2010 som en sammanslagning av tre studentkårer: Hälsovetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (HVS), Medicinska föreningen i Göteborg (MFG) och Odontologiska föreningen i Göteborg (OF).

Hälsovetenskapliga studentkåren bildades på 90-talet och samlade alla de hälsovetenskapliga utbildningarna. HVS hade sin verksamhet i första hand på Hälsovetarbacken. Deras kontor används idag som kontor och möteslokal för SAKS.

Medicinska föreningen var från början studentkåren för läkarstudenterna men kom så småningom också att innefatta logoped- och apotekarstudenterna. MFG bildades 1949 och fick redan på 50-talet en villa donerad av Cyssie Hammar. Denna såldes 1974 och istället köptes den nuvarande Hvilla Medici som SAKS övertog vid sammanslagningen. MFG:s corpser lever idag vidare inom SAKS.

Odontologiska föreningen representerade tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerprogrammen. Förutom kontoret på Odontologen så bedrevs verksamheten på kårhuset Munhålan. Munhålan såldes i samband med sammanslagningen till Göteborgs tandläkarsällskap och drivs vidare av Munhålans studentförening, som också övertog OF:s föreningar.

Sedan sammanslagningen jobbar SAKS ständigt för att bevara det bästa från de tre ursprungskårerna och för att alla studenter på Sahlgrenska akademin, oavsett utbildning, ska vara lika delaktiga i studentkårens verksamhet.