Access

Välkommen till Hvilla Medici – ditt kårhus!

Alla som har betalat kårmedlemskap till SAKS för terminen har rätt att vistas på Hvillan. Här använder vi ett kortsystem där man låser upp dörrar med sitt GU-kort. Intendenterna som bor på Hvillan sköter kortsystemet.

Första gången du får access

För att få access måste du kunna bevisa att du har betalat kårmedlemskapsavgiften! Första gången du får access till Hvillan på ditt GU-kort behöver du gå upp till intendenterna som bor högst uppe i kårhuset (kontoret är öppet mån-lör 18-22). Du behöver ha med dig ditt GU-kort så att det blir inlagt i kortsystemet. Intendenterna kommer att ta dina personuppgifter och lägga in dem datorn tillsammans med kortet. Detta kan ta några minuter. När det är klart kan du komma och gå på Hvillan med ditt kort utan att behöva bli insläppt. 

När du uppdaterar access

När dina personuppgifter är inlagda i systemet kommer de att ligga kvar där även efter att terminen är slut. Däremot behöver giltighetstiden uppdateras på kortet varje ny termin och då behöver du komma upp till intendenturen och få det uppdaterat. Då uppdaterar intendenterna det så att det gäller hela nya terminen. Även när du uppdaterar accessen måste du kunna bevisa att du har betalat kårmedlemskapsavgiften!

Kan jag komma och gå precis som jag vill?

Inte riktigt. Kårmedlemmars kort gäller mån-lör mellan kl. 8 och 22 under terminerna. Under sommaren, jul samt påsk är alla kort avaktiverade. För exakta datum när korten slutar att gälla för terminen – fråga intendenterna. Alla kårmedlemmar har kort som låser upp huvudentrén, köksdörren, korridoren till övervåningen, Gula Salongen samt skrivarrummet. Medlemmar i olika corpser och utskott inom SAKS har tillgång till fler av rummen på Hvillan.

Observera att Hvilla Medicis kortsystem inte alls är kopplat till kortsystemet i medicinarelängan och på Sahlgrenska, vi kan därför inte svara på frågor som gäller det.

Om du byter ut ditt fysiska GU-kort måste du ta med det nya nästa gång du vill uppdatera din access så att det blir inlagt i systemet.