Om Hvillan

Villa Medici, eller bara Villan, är Sahlgrenska akademins Studentkårs hus. År 1974 köptes det av Medicinska föreningen i Göteborg, när den ursprungliga Villa Medici, som donerades av fru Cyssie Hammar år 1954, blev för liten för den växande studentkåren. Vid kårsammanslagningen 2010 tillföll huset SAKS.

Idag används Villan dagligen för allt från möten till repetitioner och fester. Villan hyrs också ut när vi inte själva använder den, kontakta intendenterna för mer information!

Kårhistoria

Sahlgrenska akademins Studentkår bildades 2010 som en sammanslagning av tre studentkårer: Hälsovetenskapliga studentkåren vid Götebogs universitet (HVS), Medicinska föreningen i Götebog (MFG) och Odontologiska föreningen i Göteborg (OF).

Hälsovetenskapliga studentkåren bildades på 90-talet och samlade alla de hälsovetenskapliga utbildningarna. HVS hade sin verksamhet i första hand på Hälsovetarbacken. Deras kontor används idag som kontor och möteslokal för SAKS.

Medicinska föreningen var från början studentkåren för läkarstudenterna men inkorporerade så småningom också logoped- och apotekarstudenterna. MFG bildades 1949 och fick redan på 50-talet en villa donerad av Cyssie Hammar. Denna såldes 1974 och istället köptes den nuvarande Villa Medici som SAKS övertog vid sammanslagningen. MFG:s corpser lever idag vidare inom SAKS.

Odontologiska föreningen representerade tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerprogrammen. Förutom kontoret på Odontologen så bedrevs verksamheten på kårhuset Munhålan. Munhålan såldes i samband med sammanslagningen till Göteborgs tandläkarsällskap och drivs vidare av Munhålans studentförening, som också övertog OF:s föreningar.

Sedan sammanslagningen jobbar SAKS ständigt för att bevara det bästa från de tre bildarkårerna och för att alla studenter på Sahlgrenska akademin, oavsett utbildning, ska vara lika delaktiga i studentkårens verksamhet.