Om Hvillan

Hvilla Medici, eller bara Hvillan, är Sahlgrenska akademins studentkårs hus. År 1974 köptes huset av Medicinska föreningen i Göteborg. Detta var när den ursprungliga Hvilla Medici, som donerats av fru Cyssie Hammar år 1954, blev för liten för den växande studentkåren. Vid kårsammanslagningen 2010 tillföll huset SAKS.

Idag används Hvillan dagligenför allt från möten till repetitioner och fester. Hvillan hyrs också ut när vi inte själva använder den, kontakta intendenterna för mer information!